Những mẫu ôtô giá 50-100 tỷ đồng tại Việt Nam

Những mẫu xe thuộc dạng siêu xe, siêu sang với mức giá hàng chục tỷ đồng và số lượng rất ít, chỉ dành cho các đại gia.

<!–[if IE 9]>

<!–[if IE 9]><![endif]–>