Mitsubishi Xpander mới so găng trang bị với Suzuki XL7

Xpander bản lắp ráp làm mới để tăng sức cạnh tranh phân khúc MPV.

<!–[if IE 9]>

<!–[if IE 9]><![endif]–>