Công thức tính chiều cao hình thang: thường, vuông, cân

Hình thang là tứ giác lồi có hai cạnh đáy đối song song nhau, đây được gọi là hai cạnh đáy của hình thang, hai cạnh còn lại là hai cạnh bên.

Chiều cao của hình thang là khoảng cách từ đỉnh vuông góc đến cạnh đáy lớn nhất. Với hình thang vuông thì chiều cao của hình thang chính là một cạnh bên của hình thang.

Hình thang

Bên cạnh công thức tính diện tích hình thang, công thức tính chu vi hình thang thì công thức tính chiều cao hình thang cũng rất quan trọng và liên quan rất nhiều đến các bài toán hình học phẳng. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn biết công thức tính đường cao của hình thang thường, hình thang cân và hình thang vuông nhé.

Công thức tính chiều cao hình thang

Công thức tính chiều cao hình thang bằng diện tích hai đáy nhân 2, chia độ dài đáy lớn cộng độ dài đáy bé.

h=frac{Stimes2}{a+b}

Trong đó:

h: Chiều cao hình thang

S: Diện tích hình thang

a: Độ dài đáy lớn

b: Độ dài đáy bé

Chiều cao hình thang

Ví dụ về tính chiều cao hình thang

Bài 1: Cho diện tích hình thang bằng diện tích hình vuông, biết độ dài cạnh bằng 30cm, tổng độ dài đáy lớn và đáy bé bằng 75cm. Hỏi chiều cao hình thang đó bằng bao nhiêu?

Giải:

Diện tích hình thang bằng diện tích hình vuông có cạnh bằng 30cm:

30 x 30 = 900 cm2

Chiều cao hình thang bằng: 900 x 2 : 75 = 24 cm

Bài tập 2: Một hình thang có đáy bé 60% đáy lớn, kém đáy lớn 24cm. Hỏi chiều cao hình thang bằng bao nhiêu, biết diện tích hình thang đó bằng 720cm2.

Giải:

Đổi 60%=frac{60}{100}=frac{3}{5}

Đáy bé là: 12 : (5 – 3) x 3  = 18 cm

Đáy lớn: 12 + 18 = 30

Chiều cao hình thang: 360 x 2 : 48 = 15 cm

QTM-CN

QTM-ĐM