Cách xem mức sử dụng bộ nhớ của các ổ trong Windows 10

Mức sử dụng bộ nhớ cho phép bạn xem những gì đang lấp đầy bộ nhớ cục bộ của mình và giải phóng một số dung lượng trên PC.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách xem mức sử dụng bộ nhớ của các ổ lưu trữ cục bộ trong Windows 10.

  • Cách tối ưu hóa bộ nhớ cache Delivery Optimization trong Windows 10

Cách xem mức sử dụng bộ nhớ của các ổ trong Windows 10

Cách thực hiện như sau:

1. Mở Settings và nhấp vào biểu tượng System.

2. Nhấp vào Storage ở bên trái, rồi nhấn vào liên kết View storage usage on other drives ở bên phải, trong phần More storage settings.

Nhấn vào liên kết View storage usage on other drives

Nhấn vào liên kết View storage usage on other drives

3. Nhấn vào ổ bạn muốn xem mức sử dụng bộ nhớ.

Nhấn vào ổ bạn muốn xem mức sử dụng bộ nhớ

Nhấn vào ổ bạn muốn xem mức sử dụng bộ nhớ

4. Bây giờ, bạn sẽ thấy cách bộ nhớ đang được sử dụng trên ổ cụ thể này.

Mức sử dụng bộ nhớ của từng ứng dụngCăn cứ vào mức sử dụng này để giải phóng bộ nhớ

5. Bạn có thể nhấp vào từng mục được liệt kê trong bước 4 ở trên để biết cách bất kỳ tùy chọn có sẵn nào quản lý việc sử dụng bộ nhớ của nó.

Xóa các file dump và file nhật ký không cần thiếtXóa các file tạm thời để giải phóng bộ nhớPhân phối bộ nhớ hệ thốngCác ứng dụng được cài đặt

Chúc bạn thực hiện thành công!

QTM-CN

QTM-ĐM