Cách mở khóa iPhone bằng Apple Watch

Bản cập nhật iOS 14.5 mới nhất của Apple sẽ cho phép bạn mở khóa iPhone bằng Apple Watch. Để sử dụng được tính năng này, trước tiên bạn hãy cập nhật iPhone bằng cách dưới đây: Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật phần mềm.

Cách mở iPhone bằng Apple Watch

  • Bước 1: Chọn Setting (Cài đặt) -> Face ID & Passcodes (Face ID & Mật mã)
  • Bước 2: Ở phần Unlock with Apple Watch, bạn chạm vào nút bên cạnh -> Xuất hiện mô tả tính năng -> chọn Turn On

Chạm vào nút bên cạnh Apple Watch của bạn ở phần Unlock with Apple Watch.

Chạm vào nút bên cạnh Apple Watch của bạn ở phần Unlock with Apple Watch.
Xuất hiện thông báo và lưu ý khi sử dụng Apple Watch để mở iPhone của bạn.
Xuất hiện thông báo và lưu ý khi sử dụng Apple Watch để mở iPhone của bạn.

Với cách làm trên, bạn có thể mở khóa iPhone của mình trong lúc đeo khẩu trang bằng Apple Watch. Tuy nhiên, có một số điều bạn cần lưu ý như sau:

  • iPhone đã cài bản cập nhật iOS 14.5
  • Apple Watch phải được kết nối với chiếc iPhone mà bạn muốn mở khóa
  • Apple Watch phải có passcode (mật mã) và bật tính năng phát hiện cổ tay
  • Apple Watch và iPhone đều phải kết nối Wifi và bật Bluetooth
  • Mật mã của Apple Watch có thể khác với mật mã iPhone – thực tế, tốt hơn là nên sử dụng các mật mã khác nhau.

Apple Watch phải đeo trên tay bạn và được mở khóa, do đó, tính năng mở khóa iPhone bằng Apple Watch có thể không hoạt động khi bạn đang ngồi tại bàn làm việc và đeo khẩu trang, nhưng Apple Watch lại ở trên bàn hoặc trong túi của bạn.

Với cách này, tốc độ mở khóa không thua kém tốc độ mà bạn mở khóa bằng Face ID khi không đeo khẩu trang. Tính năng này chưa có trên iPad dù thiết bị máy tính bảng đã được cập nhật lên phiên bản iPad OS 14.5

Trong trường hợp không có Apple Watch, bạn có thể tham khảo:

  • Cách sử dụng Face ID khi đeo khẩu trang

QTM-CN

QTM-ĐM