Cách chỉnh thông tin tiêm vaccine COVID-19 trên Sổ Sức khỏe điện tử

Sổ Sức khỏe điện tử hiện nay đã được triển khai đến các địa phương để người dân tiến hành đăng ký tiêm vắc xin COVID-19, hay theo dõi đơn đăng ký tiêm vắc xin và các thông tin tiêm vắc xin bao gồm mũi tiêm mà bạn đã tiêm hay chưa.

Quát trình cập nhật thông tin tiêm vắc xin từ Bộ Y Tế lên ứng dụng Sổ Sức khỏe điện tử đang được tiến hành, nên thông tin chưa được bổ sung kịp thời và gây ra tình trạng thiếu thông tin tiêm vắc xin COVID-19. Nếu bạn kiểm tra ứng dụng Sổ Sức khỏe điện tử thiếu thông tin tiêm vắc xin thì có thể bổ sung theo bài viết dưới đây.

Hướng dẫn chỉnh thông tin tiêm vắc xin COVID-19

Lưu ý, phần điều chỉnh đang nhận thông tin ở khu vực TP.HCM mà thôi.

Một số người khi tiêm vắc xin COVID-19 nhưng khi kiểm tra thông tin trên ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử nhưng không có thông tin mũi tiêm.

Chưa cập nhật mũi tiêm

Bước 1:

Trước hết bạn truy cập vào link dưới đây xong đăng nhập vào tài khoản Google để vào link đổi thông tin tiêm vắc xin.

  • Đơn điều chỉnh thông tin tiêm vắc xin COVID-19

Tài khoản Google

Trước hết chúng ta sẽ điền thông tin cá nhân của mình trùng với thông tin đã kê khai trên ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử. Điền tất cả các thông tin được yêu cầu chính là những thông tin có dấu * màu đỏ.

Điền thông tin cá nhânThông tin liên hệ

Bước 2:

Tiếp đến phần Lý do điều chỉnh thông tin bạn chọn Sổ Sức khỏe điện tử chưa cập nhật thông tin. Phần Thông tin cần điều chỉnh chọn nội dung mà bạn muốn điều chỉnh ở đây là gì. Sau đó nhấn Tiếp để sang phần tiếp theo.

Lý do điều chỉnhThông tin điều chỉnh

Bước 3:

Tiếp đến chúng ta sẽ nhập thời gian tiêm chủng là khi nào, quận huyện tiêm chủng ở đâu, địa điểm tiêm chủng ở đâu. Sau đó nhập thông tin về loại mũi tiêm là gì và viết rõ nội dung thông tin cần điều chỉnh trên ứng dụng Sổ Sức khỏe điện tử.

Chúng ta sẽ cần tải ảnh chụp Giấy xác nhận đã tiêm vắc xin COVID-19, bằng cách nhấn Thêm tệp.

Thông tin mũi tiêmTải giấy mũi tiêm

Khi đó bạn chọn lấy ảnh chụp từ album có sẵn trên thiết bị hay ảnh trong Google Drive đã lưu trữ.

Khi điền tất cả thông tin được yêu cầu xong thì nhấn nút Gửi. Cơ sở y tế sẽ tiếp nhận đơn của bạn và tiến hành kiểm tra lại thông tin, sau đó chỉnh sửa thông tin tiêm cho đúng.

Trong trường hợp bạn không thể chỉnh sửa được, hãy liên hệ số 19009095 để được hỗ trợ, không nên mượn điện thoại của người khác để cập nhật thông tin.

Tải ảnh chụp giấy tiêm vắc xin

QTM-CN

QTM-ĐM